Design

Design er kommunikasjon gjennom form, farge og funksjonalitet. God design skal invitere til bruk av dine produkter og tjenester. God design er ikke hokus pokus, men sunn fornuft!

Grafisk Design

Grafisk design er visuelle løsninger på ulike kommunikasjonsoppgaver. Det er en kombinasjonskunst, hvor valg av bilder, skrift, størrelser, farger og tekst er avgjørende for et godt resultat. Grafisk Design utføres ofte for å produsere medier som: magasiner, trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame og reklameartikler. Vi har kompetansen og hjelper dere.

Haeader - Grafisk design - brosjyrer

Webdesign

Vi ser på Webdesign som en kombinasjon av flere disipliner, men først og fremst at brukeren skal få verdi av en nettside eller nettbutikk. Dette kan defineres som:
– Findability (gjenfinnbart)
– Accessibility (tilgjengelighet)
– Desirability (attraktivt)
– Usability (brukervennlig)
– Credibility (troverdig)
– Usefullness (nyttig)
Vi har lang erfaring og kunnskap innen prototyping, wireframe, brukertesting og utvikling som alle involverer Webdesign.

Header utvikler i Woocommerce

UI & UX

UX og UI er to uttrykk som ofte blir brukt om hverandre når vi snakker om nettsider. Begge uttrykkene omhandler opplevelsen brukeren har med en nettside – men på to ulike måter.
UI er forkortelse for “User Interface”, på norsk brukergrensesnitt. Brukergrensesnitt er nettsidens grafiske uttrykk. Det er en kombinasjon av hvordan siden ser ut og hvordan brukeren interagerer med de visuelle elementene.
UX er forkortelse for » User Experience», og handler om totalopplevelsen.  For UX-design er det derfor svært viktig å kjenne brukernes styrker og utfordringer. En god brukeropplevelse gir mer fornøyde kunder og større sannsynlighet for salg.

Header leverer UX
Meny